cepno..    

Bursa Dış Ticaret Kursu

Bursa Dış Ticaret Kursu

 • Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

  Dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak – bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işlendiği, katılımcıların eğitim sonunda bir firmanın tüm dış ticaret süreçlerini tek başına yapabilecek seviyeye geleceği bir dış ticaret eğitimidir.uygulamalı dış ticaret
   
  Hızla globalleşen dünya ile beraber ülkemizin dünya ticaretinde payı artmış,firmalarımızın uluslararası pazarlara olan ilgisi giderek fazlalaşmış,  bununla birlikte nitelikli dış ticaret uzmanı ihtiyacı belirmiştir. Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi, firmasını uluslararası pazarlara açarak ihracat ve ithalat yapmak isteyen firma sahipleri, çalıştığı firmayı yurtdışı pazarlara açmak ve işini tam anlamıyla bilerek profesyonel bir şekilde yapmak isteyen dış ticaret profesyonelleri, kariyerine günümüzün gözde mesleklerinden dış ticaret uzmanı olarak devam etmek isteyen çalışanlar ya da üniversite mezunları, ya da üniversite öğrencilerine yöneliktir. 
   
  Dış Ticaret Eğitimi Metodumuz
   
  Dış Ticaret Eğitimimiz alanında uzman, sektörün içinden gelen, deneyimli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sunulmaktadır. Katılımcılara eğitim esnasında firma kurup, ürün, sektör seçtirerek -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim mantığıyla- işliyoruz. Katılımcıların tüm konuların mantığını kavramış olmalarına özen gösteriyor, dış ticaret eğitimini tüm yönleriyle uygulamalı olarak gösteriyoruz. Eğitim sonunda sunduğumuz staj imkânıyla da öğrendiklerini pratikte de görmelerini ve kısa zamanda bir firmanın dış ticaret departmanını yönetebilecek, firmaları adına yurtdışı pazarlardan müşteri ve tedarikçi araştırması yapabilecek, ihracat, ithalat, gümrük, lojistik, banka süreçlerini yürütebilecek seviyeye gelmelerini sağlıyoruz.
   
  Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları
   
  • Günümüzün gözde mesleklerinden birine sahip olacaksınız.
  • Bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini rahatlıkla yürütebileceksiniz
  • Firmanızı uluslararası pazarlara açarak yeni müşteriler bulacak, satışlarınızı arttıracaksınız.
  • Firmanızın üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda araştırıp daha uygun fiyata ithal edeceksiniz.
  • Tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip firmanızı en yüksek kârlılığa ulaştıracak vizyona ulaşacaksınız.
  DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI
  1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM STRATEJİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
   
  Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
  Dış Ticarette Planlama Stratejileri
  Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
  Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
  Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
  Dış Ticaret Yol Haritası
  İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
  Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
  Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri
   
  2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ
   
  İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
  Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
  İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
  Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
  Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Acente – Distribütör Seçimi
  Elektronik Ticaret
  En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi
   
  3. BÖLÜM: İHRACAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ
   
  Nasıl İhracatçı Olunur ?
  İhracat İş Akışı
  İhracat Çeşitleri
  İhracatta Kullanılan Belgeler
  İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
  İhracatta Gümrük Uygulamaları
  İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
  İhracat Hesabının Kapatılması
  İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
  Örnek Olay ve Uygulamalar
  4. BÖLÜM: İTHALAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ
   
  Nasıl İthalatçı Olunur?
  İthalat İş Akışı
  İthalat Çeşitleri
  İthalatta Kullanılan Belgeler
  İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
  Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  İthalatta Vergi Hesaplamaları
  İthalatta Gümrük Uygulamaları
  İthalat Hesabının Kapatılması
  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
  İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
  Örnek Olay ve Uygulamalar
  5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
   
  Eşyanın Geçici Depolanması
  Gümrük Antrepo Rejimi
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
  Transit Rejimi
  Dahilde İşleme Rejimi
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
  Hariçte İşleme Rejimi
  Posta İşlemleri
  Sınır Ticareti
  Temsil Hakkı
  Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
  Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
  Eşyanın Gümrük Kıymeti,
  Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
  Özet Beyan,
  Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
  Geçici Depolama,
  Serbest Dolaşıma Giriş,
  Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
  Vergi Kaybına Ait Cezalar
   
  6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010
   
  Teslim Şekillerine Genel Bakış
  Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
  Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler
  Teslim Şekilleri - Incoterms 2010
  Ticari İşletmede Teslim (EXW)
  Taşıyıcıya Teslim (FCA)
  Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
  Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
  Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
  Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
  Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
  Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
  Terminalde Teslim (DAT)
  Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
  Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
   
  7. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
   
  Faturalar
  Sevk (Taşıma Belgeleri)
  Paketleme Belgeleri
  Serbest Dolaşım Belgeleri
  Finansal Belgeler
  Ürüne İlişkin Belgeler
  Diğer Belgeler
  Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
  Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
   
  8. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
   
  Peşin Ödeme
  Alıcı Firma Prefinansmanı
  Mal Mukabili Ödeme
  Vesaik Mukabili Ödeme
  Kabul Kredili Ödeme
  Akreditifli Ödeme
  Akreditifte Taraflar
  Akreditif Çeşitleri
  Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
  Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
  Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
  Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
  Transferable, Back To Back Akreditifler
  Stand By Akreditifler
  Swift Mesajları
  Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
  Swift Mesajı Okuma Teknikleri
  Akreditif Mektupları ( MT 700)
  Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
  Akreditif Metininin Açıklanması
  Akreditif Belgelerinin Analizi
  Akreditifte Rezerv
  Akreditifte Rezerv Koşulları
  Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
  Rezerv Uygulama Örnekleri
  Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
  UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
  Uygulamalar
  Garanti Mektupları
  Kontra Garantiler
  Teminat Mektupları
  Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
  Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
  Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  9. BÖLÜM: İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
   
  KOSGEB Destekleri
  İGEME Destekleri
  DTM Destekleri
  TÜBİTAK Destekleri
  TTGV Destekleri
  Eximbank Destekleri
  Diğer Destekler
  Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
  Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  10. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER
   
  Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü
  Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
  İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
  İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
  Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
  Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
  Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
  Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
  Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları
   
  11. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
   
  Tedarik Zinciri ve Lojistik
  Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
  Taşıma Şekilleri
  Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
  Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
  Navlun Teklif Türleri
  Nakliye İşlemleri İş Akışı
  Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
  En Uygun Nakliyenin Bulunması
  Dış Ticaret Sigortası
   
  12. BÖLÜM DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ
   
  İhracat Muhasebesi
  İthalat Muhasebesi
  İhracatta KDV İadesi
  Örnek Uygulamalar
  13. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK
   
  Dış Ticarette Kalitenin Önemi
  Kalite Standart Çeşitleri
  Çevre Etiketi
  CE İşareti
   
  14. BÖLÜM: GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ
   
  Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
  Dünya Ticaret Örgütü
  Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
  Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
  Uluslararası Ticaret Hukuku
  Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi
   
  15. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ
   
  İhracat Yazışma Teknikleri
  İthalat Yazışma Teknikleri
  Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Uluslarası Ticari Yazışma Kültürü
   
  16. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI
   
  İhracat Atölye Çalışmaları
  İthalat Atölye Çalışmaları
   
  ÖDEME ŞEKİLLERİ
  Peşin : 500 TL + %8 KDV
  Taksitli : 150 TL x 4

Ekle, Haberdar Ol

Yeniliklerimizden, eğitimlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi ekleyiniz.